Krzysztof (Eugeniusz) Penderecki

Krzysztof Penderecki (1933)

Nationality: Polish
Born: November 23, 1933, Dębica (age 84)
wikipedia | krzysztofpenderecki.eu

String Trio

(for violin, viola and cello)
6:53
I. Allegro molto
4:33
II. Vivace
Duration: 15 minutes (approximately) - hide movement times
Composed: between 1990-1991 (age 57-58)
autoplay
2 recordings, 3 videos
6:53
Deutsches Streichtrio
I. Allegro molto
4:33
Deutsches Streichtrio
II. Vivace
15:23
Schoenberger, et. al.