Krzysztof (Eugeniusz) Penderecki

Krzysztof Penderecki (1933)

Nationality: Polish
Born: November 23, 1933, Dębica (age 85)
wikipedia | krzysztofpenderecki.eu

String Trio

(for violin, viola and cello)
8:10
I. Allegro molto
4:58
II. Vivace
Duration: 15 minutes (approximately) - hide movement times
Composed: between 1990-1991 (age 57-58)
expand
autoplay
3 recordings, 5 videos
6:53
Deutsches Streichtrio
I. Allegro molto
4:33
Deutsches Streichtrio
II. Vivace
9:27
Ensemble Epomeo
I. Allegro molto
5:22
Ensemble Epomeo
II. Vivace
15:23
Schoenberger, et. al.